Support

För hjälp med kortskrivare, programvara och tillbehör:

    1. Läs manualen till skrivaren eller titta på informationsvideo till aktuell skrivare.

    2. Fyll i formuläret, så tar vi kontakt snarast möjlig:

    3. Ring 019- 107 107 för support som är akut (debitering enligt aktuell prislista per påbörjad 15 minuters period.